תוצאה
קטגוריה
29 / 24
83%
מגדר
29 / 24
83%
כללי
29 / 24
83%
run 1 28/29
swim 17/29
run 2 2/29
מקטע זמן
סיום שחייה 00:08:25.250
סיום שחייה 00:14:42.700
כרוז 00:21:57.300
סיום 00:22:00.800