תוצאה
קטגוריה
27 / 1
4%
מגדר
27 / 1
4%
כללי
27 / 1
4%
run 1 2/27
swim 6/27
run 2 1/27
מקטע זמן
סיום שחייה 00:05:53.500
סיום שחייה 00:14:50.000
כרוז 00:22:39.500
סיום 00:22:44.700