תוצאה
קטגוריה
29 / 23
80%
מגדר
29 / 23
80%
כללי
29 / 23
80%
run 1 22/29
swim 23/29
run 2 17/29
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:55.100
סיום שחייה 00:11:51.950
כרוז 00:18:28.500
סיום 00:18:33.900