תוצאה
קטגוריה
29 / 22
76%
מגדר
29 / 22
76%
כללי
29 / 22
76%
run 1 16/29
swim 24/29
run 2 18/29
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:33.650
סיום שחייה 00:11:40.800
כרוז 00:18:21.250
סיום 00:18:27.100