תוצאה
קטגוריה
5 / 1
20%
מגדר
5 / 1
20%
כללי
5 / 1
20%
run 1 1/5
swim 1/5
run 2 1/5
מקטע זמן
בקרת ריצה 00:03:13.130
סיום שחייה 00:06:30.130
סיום שחייה 00:17:49.530
בקרת ריצה 00:21:37.180
כרוז 00:26:19.430
סיום 00:26:24.380