תוצאה
קטגוריה
29 / 21
73%
מגדר
29 / 21
73%
כללי
29 / 21
73%
run 1 23/29
swim 21/29
run 2 19/29
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:57.350
סיום שחייה 00:11:36.550
כרוז 00:18:19.100
סיום 00:18:24.900