תוצאה
קטגוריה
19 / 4
22%
מגדר
43 / 5
12%
כללי
43 / 5
12%
run 1 9/43
swim 4/43
run 2 8/43
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:13.860
סיום שחייה 00:11:27.360
כרוז 00:17:26.410
סיום 00:17:33.100