תוצאה
קטגוריה
29 / 20
69%
מגדר
29 / 20
69%
כללי
29 / 20
69%
run 1 13/29
swim 19/29
run 2 24/29
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:25.850
סיום שחייה 00:10:54.100
כרוז 00:18:17.800
סיום 00:18:22.550