תוצאה
קטגוריה
29 / 19
66%
מגדר
29 / 19
66%
כללי
29 / 19
66%
run 1 8/29
swim 26/29
run 2 16/29
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:15.500
סיום שחייה 00:11:32.000
סיום 00:18:13.200