תוצאה
קטגוריה
29 / 18
63%
מגדר
29 / 18
63%
כללי
29 / 18
63%
run 1 14/29
swim 16/29
run 2 25/29
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:29.200
סיום שחייה 00:10:34.950
סיום 00:18:05.150