תוצאה
קטגוריה
29 / 17
59%
מגדר
29 / 17
59%
כללי
29 / 17
59%
run 1 20/29
swim 22/29
run 2 14/29
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:41.750
סיום שחייה 00:11:28.100
כרוז 00:17:48.750
סיום 00:17:53.500