תוצאה
קטגוריה
29 / 16
56%
מגדר
29 / 16
56%
כללי
29 / 16
56%
run 1 21/29
swim 14/29
run 2 22/29
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:52.800
סיום שחייה 00:10:33.500
כרוז 00:17:37.650
סיום 00:17:43.150