תוצאה
קטגוריה
29 / 15
52%
מגדר
29 / 15
52%
כללי
29 / 15
52%
run 1 17/29
swim 13/29
run 2 20/29
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:38.950
סיום שחייה 00:10:14.400
כרוז 00:17:01.700
סיום 00:17:07.400