תוצאה
קטגוריה
24 / 1
5%
מגדר
43 / 1
3%
כללי
43 / 1
3%
run 1 2/43
swim 1/43
run 2 7/43
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:00.860
סיום שחייה 00:10:44.710
כרוז 00:16:45.100
סיום 00:16:49.610