תוצאה
קטגוריה
29 / 14
49%
מגדר
29 / 14
49%
כללי
29 / 14
49%
run 1 5/29
swim 15/29
run 2 21/29
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:11.150
סיום שחייה 00:10:06.700
כרוז 00:16:55.650
סיום 00:17:01.400