תוצאה
קטגוריה
29 / 13
45%
מגדר
29 / 13
45%
כללי
29 / 13
45%
run 1 10/29
swim 11/29
run 2 15/29
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:23.700
סיום שחייה 00:09:44.150
כרוז 00:16:10.400
סיום 00:16:15.500