תוצאה
קטגוריה
29 / 12
42%
מגדר
29 / 12
42%
כללי
29 / 12
42%
run 1 12/29
swim 12/29
run 2 5/29
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:24.800
סיום שחייה 00:09:46.550
כרוז 00:15:35.650
סיום 00:15:39.350