תוצאה
קטגוריה
29 / 11
38%
מגדר
29 / 11
38%
כללי
29 / 11
38%
run 1 19/29
swim 28/29
run 2 1/29
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:41.200
סיום שחייה 00:14:19.450
כרוז 00:15:30.650
סיום 00:15:36.400