תוצאה
קטגוריה
29 / 10
35%
מגדר
29 / 10
35%
כללי
29 / 10
35%
run 1 18/29
swim 3/29
run 2 12/29
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:41.150
סיום שחייה 00:09:14.200
כרוז 00:15:25.500
סיום 00:15:30.750