תוצאה
קטגוריה
6 / 1
17%
מגדר
8 / 2
25%
כללי
8 / 2
25%
run 1 3/8
swim 4/8
run 2 3/8
מקטע זמן
בקרת ריצה 00:04:38.670
סיום שחייה 00:09:27.620
סיום שחייה 00:28:03.320
בקרת ריצה 00:33:01.170
סיום 00:39:23.920