תוצאה
קטגוריה
29 / 8
28%
מגדר
29 / 8
28%
כללי
29 / 8
28%
run 1 3/29
swim 9/29
run 2 11/29
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:09.150
סיום שחייה 00:09:18.300
כרוז 00:15:23.300
סיום 00:15:28.150