תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
8 / 1
13%
כללי
8 / 1
13%
run 1 1/8
swim 1/8
run 2 2/8
מקטע זמן
בקרת ריצה 00:04:09.320
סיום שחייה 00:08:37.470
סיום שחייה 00:23:56.370
בקרת ריצה 00:28:47.120
סיום 00:35:03.170