תוצאה
קטגוריה
29 / 7
25%
מגדר
29 / 7
25%
כללי
29 / 7
25%
run 1 2/29
swim 6/29
run 2 13/29
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:08.600
סיום שחייה 00:09:06.350
כרוז 00:15:20.800
סיום 00:15:25.850