תוצאה
קטגוריה
29 / 6
21%
מגדר
29 / 6
21%
כללי
29 / 6
21%
run 1 7/29
swim 8/29
run 2 9/29
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:12.400
סיום שחייה 00:09:12.650
כרוז 00:15:16.000
סיום 00:15:21.100