תוצאה
קטגוריה
29 / 5
18%
מגדר
29 / 5
18%
כללי
29 / 5
18%
run 1 15/29
swim 4/29
run 2 10/29
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:32.900
סיום שחייה 00:09:08.900
כרוז 00:15:12.100
סיום 00:15:18.550