תוצאה
קטגוריה
29 / 4
14%
מגדר
29 / 4
14%
כללי
29 / 4
14%
run 1 9/29
swim 5/29
run 2 7/29
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:19.200
סיום שחייה 00:09:12.600
כרוז 00:15:07.400
סיום 00:15:11.650