תוצאה
קטגוריה
29 / 3
11%
מגדר
29 / 3
11%
כללי
29 / 3
11%
run 1 6/29
swim 1/29
run 2 8/29
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:11.750
סיום שחייה 00:08:36.950
כרוז 00:14:38.000
סיום 00:14:42.750