תוצאה
קטגוריה
59 / 47
80%
מגדר
59 / 47
80%
כללי
59 / 47
80%
run 1 43/59
swim 52/59
run 2 48/59
מקטע זמן
סיום שחייה 00:06:28.930
סיום שחייה 00:17:24.380
כרוז 00:26:42.480
סיום 00:26:46.830