תוצאה
קטגוריה
29 / 2
7%
מגדר
29 / 2
7%
כללי
29 / 2
7%
run 1 4/29
swim 2/29
run 2 6/29
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:10.900
סיום שחייה 00:08:40.650
כרוז 00:14:30.650
סיום 00:14:34.750