תוצאה
קטגוריה
48 / 40
84%
מגדר
48 / 40
84%
כללי
48 / 40
84%
run 1 38/48
swim 40/48
run 2 26/48
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:54.920
סיום שחייה 00:17:02.370
כרוז 00:23:19.170
סיום 00:23:24.270