תוצאה
קטגוריה
29 / 1
4%
מגדר
29 / 1
4%
כללי
29 / 1
4%
run 1 1/29
swim 7/29
run 2 3/29
מקטע זמן
סיום שחייה 00:03:53.700
סיום שחייה 00:08:52.650
כרוז 00:14:05.650
סיום 00:14:09.700