תוצאה
קטגוריה
48 / 38
80%
מגדר
48 / 38
80%
כללי
48 / 38
80%
run 1 42/48
swim 31/48
run 2 40/48
מקטע זמן
סיום שחייה 00:05:03.970
סיום שחייה 00:15:38.320
כרוז 00:23:04.370
סיום 00:23:10.270