תוצאה
קטגוריה
38 / 38
100%
מגדר
38 / 38
100%
כללי
38 / 38
100%
ריצה לא תקינה
הערות
run 1 39/38
swim 38/38
run 2 38/38
מקטע זמן
סיום שחייה 00:05:35.500
סיום שחייה 00:14:07.250
כרוז 00:15:29.100
סיום 00:15:35.750