תוצאה
קטגוריה
59 / 39
67%
מגדר
59 / 39
67%
כללי
59 / 39
67%
run 1 23/59
swim 33/59
run 2 47/59
מקטע זמן
סיום שחייה 00:05:56.300
סיום שחייה 00:15:24.530
כרוז 00:24:38.780
סיום 00:24:45.280