תוצאה
קטגוריה
48 / 28
59%
מגדר
48 / 28
59%
כללי
48 / 28
59%
run 1 29/48
swim 12/48
run 2 38/48
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:23.920
סיום שחייה 00:13:05.470
כרוז 00:20:25.670
סיום 00:20:32.720