תוצאה
קטגוריה
48 / 17
36%
מגדר
48 / 17
36%
כללי
48 / 17
36%
run 1 23/48
swim 18/48
run 2 14/48
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:14.520
סיום שחייה 00:13:16.200
כרוז 00:19:10.170
סיום 00:19:14.170