תוצאה
קטגוריה
59 / 27
46%
מגדר
59 / 27
46%
כללי
59 / 27
46%
run 1 12/59
swim 36/59
run 2 27/59
מקטע זמן
סיום שחייה 00:05:39.380
סיום שחייה 00:15:23.530
כרוז 00:23:25.300
סיום 00:23:29.180