תוצאה
קטגוריה
38 / 12
32%
מגדר
38 / 12
32%
כללי
38 / 12
32%
run 1 15/38
swim 9/38
run 2 16/38
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:27.750
סיום שחייה 00:09:48.750
כרוז 00:16:27.600
סיום 00:16:32.600