תוצאה
קטגוריה
14 / 1
8%
מגדר
24 / 2
9%
כללי
24 / 2
9%
run 1 4/24
swim 2/24
run 2 1/24
מקטע זמן
בקרת ריצה 00:03:34.920
סיום שחייה 00:07:14.120
סיום שחייה 00:21:54.520
בקרת ריצה 00:25:47.700
סיום 00:30:35.770