תוצאה
קטגוריה
5 / 1
20%
מגדר
24 / 1
5%
כללי
24 / 1
5%
run 1 1/24
swim 1/24
run 2 4/24
מקטע זמן
בקרת ריצה 00:03:22.370
סיום שחייה 00:06:55.370
סיום שחייה 00:21:14.220
בקרת ריצה 00:25:17.700
סיום 00:30:26.620