תוצאה
קטגוריה
48 / 1
3%
מגדר
48 / 1
3%
כללי
48 / 1
3%
run 1 2/48
swim 1/48
run 2 5/48
מקטע זמן
סיום שחייה 00:03:38.970
סיום שחייה 00:10:36.670
כרוז 00:16:07.420
סיום 00:16:11.870