תוצאה
קטגוריה
38 / 1
3%
מגדר
38 / 1
3%
כללי
38 / 1
3%
run 1 1/38
swim 1/38
run 2 1/38
מקטע זמן
סיום שחייה 00:03:37.500
תחילת שחייה 00:07:48.100
כרוז 00:13:12.350
סיום 00:13:16.800