תוצאה
קטגוריה
4 / 4
100%
מגדר
15 / 15
100%
כללי
31 / 31
100%
קיצור שחיה
הערות
run 1 31/31
swim 31/31
run 2 31/31
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:47.100
סיום שחייה 00:08:00.850
כרוז 00:09:31.800
סיום 00:09:37.200