תוצאה
קטגוריה
10 / 3
30%
מגדר
11 / 4
37%
כללי
11 / 4
37%
run 1 3/11
swim 0/11
run 2 11/11
מקטע זמן
בקרת ריצה 00:03:15.880
סיום שחייה 00:06:56.980