תוצאה
קטגוריה
59 / 8
14%
מגדר
59 / 8
14%
כללי
59 / 8
14%
run 1 10/59
swim 14/59
run 2 5/59
מקטע זמן
סיום שחייה 00:05:37.830
סיום שחייה 00:14:12.330
כרוז 00:21:16.330
סיום 00:21:20.230