תוצאה
קטגוריה
10 / 1
10%
מגדר
11 / 2
19%
כללי
11 / 2
19%
run 1 2/11
swim 1/11
run 2 2/11
מקטע זמן
בקרת ריצה 00:03:14.430
סיום שחייה 00:06:41.680
סיום שחייה 00:18:31.580
בקרת ריצה 00:22:34.330
כרוז 00:27:32.880
סיום 00:27:38.480