תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
11 / 1
10%
כללי
11 / 1
10%
run 1 1/11
swim 2/11
run 2 1/11
מקטע זמן
בקרת ריצה 00:03:13.730
סיום שחייה 00:06:34.880
סיום שחייה 00:18:28.800
בקרת ריצה 00:22:15.230
כרוז 00:27:08.380
סיום 00:27:13.630