תוצאה
קטגוריה
17 / 11
65%
מגדר
33 / 25
76%
כללי
33 / 25
76%
run 1 25/33
swim 25/33
run 2 24/33
מקטע זמן
סיום שחייה 00:05:43.280
סיום שחייה 00:13:04.880
כרוז 00:21:29.680
סיום 00:21:35.530