תוצאה
קטגוריה
16 / 14
88%
מגדר
33 / 24
73%
כללי
33 / 24
73%
run 1 26/33
swim 17/33
run 2 23/33
מקטע זמן
סיום שחייה 00:05:46.830
סיום שחייה 00:11:57.580
כרוז 00:20:19.380
סיום 00:20:25.730