תוצאה
קטגוריה
17 / 10
59%
מגדר
33 / 23
70%
כללי
33 / 23
70%
run 1 22/33
swim 15/33
run 2 25/33
מקטע זמן
סיום שחייה 00:05:31.580
סיום שחייה 00:11:36.480
כרוז 00:20:02.780
סיום 00:20:08.530